TOP Oost-Vlaanderen erkend door de Minister van Leefmilieu

Zopas werd TOP Oost-Vlaanderen erkend als tussentijdse opslagplaats.  In oktober 2010 ontving TOP Oost-Vlaanderen reeds een certificaat van de Grondbank.

Deze nieuwe tussentijdse opslagplaats in Desteldonk is de 3de site van Sita Remediation die werd erkend door de Minister van Leefmilieu. Naast SITA Remediation (Grimbergen) en TOP Antwerpen was het nu de beurt aan TOP Oost-Vlaanderen. Als erkende TOP staan zij zelf in voor het afleveren van bodembeheerrapporten.

TOP Oost-Vlaanderen is gevestigd op een haventerrein aan de Moervaart. De gronden kunnen dus per schip aan- en afgevoerd worden.

De belangrijkste activiteiten:

- tijdelijke stockage met zeefactiviteiten
- overname van grondoverschotten
- TOP Oost-Vlaanderen kan zelf instaan voor de opmaak van het technisch verslag (door onafhankelijke deskundige)
- aanvaarding van verontreinigde gronden - in samenwerking met de SITA Remediation

Zopas werd de infrastructuur vernieuwd (zie foto). 

Meer info: klik hier.

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
vzw Grondbank