Schade aan kabels en leidingen bij graafwerken of grondboringen - VIK 28 april

Op 28 april organiseert de Vlaamse Ingenieurskamer een info- en debatavond rond de problematiek van ondergrondse nutsleidingen.

Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen bezorgt de aannemers dikwijls kopzorgen. Elke dag komen daar nog nieuwe leidingen en kabels bij. Aannemers en boorfirma’s hebben een aantal verplichtingen: sinds 1 september 2009 trad het KLIP-decreet in werking waardoor iedereen die machinaal of handmatig gaat graven, verplicht is om een planaanvraag uit te voeren via het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal).

Hoe werkt het KLIP? Gelden deze verplichtingen ook voor erkende bodemsaneringsdeskundigen? Wat als het dan toch fout gaat?

Sprekers:
•Yves Ghijsels, juridisch adviseur bij de Federale Verzekeringen, gaat dieper in op de problematiek van de aansprakelijkheid
•Wim Van Huele, GIPOD-coördinator bij AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, legt uit wat Klip allemaal te bieden heeft.
•Gijs Moors, Afdelingshoofd Wegen & Verkeer Limburg - Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken

Programma :
•18.00 uur: Ontvangst met broodjes
•18.30 uur: Yves Ghijsels
•19.00 uur: Wim Van Huele
•19u30 : Gijs Moors
•20.00 uur: discussie panelgesprek
•20.30 uur: netwerkborrel

Praktische info en inschrijving : klik hier