Certificaat voor GSC Rodenhuize

Op 7 april ontvingen Micha Geeraert en Elfver Vandenbraembussche van Ghent Dredging het certificaat voor het nieuwe grond- en slibverwerkings- centrum Rodenhuize (GSC Rodenhuize) te Gent.

De nieuwe site, gelegen aan de Pleitstraat 10 (haven 4810) in de Gentse haven, werd in 2009 in gebruik genomen. Slibverwerking is de hoofdactiviteit, met een verwerkingscapaciteit van 100.000 m³ slib/jaar. Gezien de baggerwerken die Ghent Dredging uitvoert, verwondert dat niet. De site beschikt over een eigen laad- en loskade, uiteraard een enorme troef.

Daarnaast is een deel van de site ingericht als tussentijdse opslagplaats en grondreinigingscentrum voor uitgegraven bodem. Verontreinigde grond kan biologisch gereinigd worden. De partijen uitgegraven bodem kunnen ter plaatse worden afgezeefd en behandeld met kalk.

Het nieuwe certificaat bevestigt dat de TOP- en grondreinigingsactiviteiten op GSC Rodenhuize beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het kwaliteitsreglement van de OVAM.

Meer info over GSC Rodenhuize: klik hier 

Op de foto vlnr: Micha Geeraert, Elfver Vandenbraembussche en Kathleen Wielant.

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
vzw Grondbank

02 545 58 81