Uitreiking certificaten

Op 31 mei waren de gecertificeerde TOP's en grondreinigingscentra op bezoek bij de Grondbank. Naast de gebruikelijke periodieke werkvergadering was er ook de uitreiking van de (hernieuwde) certificaten.

De volgende 3 bedrijven kregen een hernieuwd certificaat - allen zijn reeds 6 jaar gecertificeerd:

- TOP Antwerpen: Deze erkende tussentijdse opslagplaats is een zusterbedrijf van SITA Remediation. Naast de behandeling van uitgegraven bodem en verontreinigde gronden biedt TOP Antwerpen ook een breed gamma van afvalverwerking aan: slib, veegvuil, teerhoudende asfalt,... Door de watergebonden ligging is aan- en afvoer per schip mogelijk. Website

- AWS Gent: naast tussentijdse opslagactiviteiten biedt AWS Gent biologische en fysico-chemische grondreiniging aan. AWS is erkend door de Minister van Leefmilieu. AWS is ook gespecialiseerd in grondbehandeling met bindmiddelen.  Door de ligging in de Gentse zeehaven is transport over het water een sterke troef. Website

- Petillion (Ieper): ook Petillion biedt zowel biologische als fysico-chemische grondreiniging aan. Daarnaast is Petillion aannemer van wegen- en infrastructuurwerken, sloopwerken, enz... Website

Op de foto (vlnr): Bart Vits (TOP Antwerpen), Wim Petillion (Petillion nv), Krijn Ivens (AWS Gent)

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
02 545 58 81
kathleen.wielant@grondbank.be

 

Uitreiking certificaten