Effecten van grondbekalking zijn beperkt

Vito heeft zopas haar eindrapport 'Metaaluitloging uit bekalkte bodems' afgerond over de invloed van bekalking op het uitlooggedrag van zware metalen. Daaruit blijkt dat grondbehandeling met kalk weinig of geen impact heeft op de onderliggende bodem of het grondwater. 

Er heerste al jaren onzekerheid over het effect van bekalking op de onderliggende bodem en het grondwater. Vito kreeg de opdracht om dit verder te onderzoeken. 

Een korte samenvatting
Voor deze studie voerde Vito o.a. analyses uit op bekalkte bodemstalen, afkomstig van tussentijdse opslagplaatsen of werven.  Met de hulp van een aantal aannemers/TOP's kon Grondbank ook een set van behandelde bodemstalen aan Vito overmaken. De uitgevoerde labo-analyses (Kd-waarden en uitloogproeven) bevestigen dat  een verhoging van de pH de mobiliteit van verschillende zware metalen kan verhogen.

Het effect hiervan op het grondwater en de onderliggende bodem blijkt in de praktijk echter zeer beperkt te zijn. Veldtesten tonen aan dat er nagenoeg geen verspreiding optreedt van de zware metalen, noch van het pH-front.  

Op basis van alle analyses en bevindingen werd een aangepast modelscenario voor bekalkte grond opgesteld om het risico voor de onderliggende bodem en het grondwater na te gaan. Ook hieruit blijken de effecten als gevolg van het gebruik van kalk beperkt te zijn. 

Besluit
Het rapport besluit dat er geen nood is aan extra aanbevelingen voor het gebruik van bekalkte grond.  De effecten van (oordeelkundig) gebruik van kalk blijven beperkt wanneer de bodem vóór de bekalking voldoet aan de uitloognormen. 

Gezien het belang van grondverbetering/grondstabilisatie, is dit een belangrijk besluit. Het gebruik van kalk laat toe om bouwtechnisch minder geschikte grond toch nuttig te herbruiken in o.a. infrastructuurwerken.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank
andy.heurckmans@grondbank.be
02 545 58 52

 

Effecten van grondbekalking zijn beperkt