Mogelijke versoepeling acceptatienormen groeves en graverijen (bestemmingstype I en II)

"Na advies van de SERV en van de MiNa-raad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit met het Vlaams reglement over bodemsanering en -bescherming. Doel van deze wijziging is een versoepeling bekomen van de mogelijkheden om uitgegraven bodem (en bagger- en ruimingsspecie) te gebruiken voor het opvullen van groeven, graverijen en andere vergunde putten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State".

(bron : klik hier)

Achtergrond

Groeves en Graverijen kunnen via de 'Studie Ontvangende Groeve' soms soepelere acceptatienormen bekomen voor de opvulling. De huidige regelgeving stelt daarbij echter dat deze afwijking maximaal 80% van de betreffende bodemsaneringsnorm mag bedragen. Vele groeves en graverijen zijn gelegen in natuur- en landbouwgebied, waarvoor relatief strenge bodemsaneringsnormen van toepassing zijn.

De wijziging zou inhouden dat groeves en graverijen volgens de lijst in bijlage IV van het Vlarebo ingedeeld zouden worden onder bestemmingstype III. Deze versoepeling zou niet gelden voor de bovenste anderhalve meter van de opvulling. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat de eigenlijke inkleuring volgens de gewestplannen NIET wijzigt: de aanpassing van bijlage IV heeft enkel tot gevolg dat voor de opvulling de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstypes III van toepassing zijn.

Deze versoepeling zal bovendien niet automatisch worden toegestaan: aan de hand van de Studie Ontvangende Groeve moet nog steeds worden aangetoond dat een verhoging van de acceptatienormen (t.o.v. waarde vrij gebruik) geen risico's met zich meebrengt. Bovendien gaat dit steeds gepaard met een wijziging van de milieuvergunning.