Meganck Collewaert ontvangt certificaat voor tussentijdse opslagplaats

Op 17 augustus ontving Meganck Collewaert een certificaat voor de tussentijdse opslagplaats. Als C-TOP voldoet Meganck Collewaert aan de bepalingen van het kwaliteitsreglement voor TOP's en CGR's van de OVAM.

De site van Meganck Collewaert - ca 50 ha groot - is gelegen in Beervelde, vlakbij de E17. Meganck Collewaert is in de eerste plaats gekend voor haar zandwinning. Het zand wordt onder water gewonnen en vervolgens ontwaterd in het laguneringsbekken en/of gewassen (cycloonafscheider). Het ontgonnen zand wordt gebruikt voor diverse toepassingen, gaande van ophogingen tot betonproductie. In de eigen mengcentrale worden o.a. magere beton, gestabiliseerd zand en steenslagfundering type IA/IIA (met betonpuin) geproduceerd.

Daarnaast voert Meganck Collewaert ook grondwerken uit en beschikt ze over een uitgebreid vrachtwagenpark.

Zoals bij vele groeves geldt er ook een opvulverplichting: via deze definitieve opslagplaats (DOP) biedt Meganck Collewaert een oplossing voor grondoverschotten.

De recente uitbreiding met de tussentijdse opslagplaats (opslagcapaciteit 25.000 m³) biedt een bijkomende flexibiliteit. Partijen met én zonder technisch verslag kunnen worden geaccepteerd. De partijen kunnen ter plaatse worden afgezeefd

Meer info: klik hier

Op de foto (vlnr): Kathleen Wielant (GB), Marc Dillen (GB), Yvan Meganck (MC) en Inneke Depage (MC).

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
vzw Grondbank

 

Meganck Collewaert ontvangt certificaat voor tussentijdse opslagplaats