Praktijkgerichte opleidingen Grondverzet - najaar 2011 - Turnhout - Kortrijk - Gent

In het najaar is Cindy Bullens van de Grondbank op bezoek in een aantal lokale afdelingen van de Confederatie Bouw voor een praktijkgerichte opleidingssessie. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de nieuwe aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Waar en wanneer ?
4/10   Confederatie Bouw Kempen | Parklaan 44 | 2300 Turnhout
11/10  Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A | 9500 Kortrijk
22/11  Confederatie Bouw Gent | Tramstraat 59 | 9252 Zwijnaarde

Inschrijvingen: 
4 oktober Turnhout: klik hier
11 oktober Kortijk: tel 056 26 81 50: klik hier
22 november Gent : klik hier

Meer inlichtingen: Cindy Bullens 02 545 58 82