Vlaamse bodemsaneringssector belangrijk instrument in verdere ontwikkeling economie - persbericht bodemcongres

Op een moment dat onze overheid zich het hoofd breekt over het sluitend maken van haar begroting, wijst de bodemsaneringssector op de mogelijkheden die zij biedt voor een verdere ontwikkeling van de Vlaamse industrie.  Investeren in bodemsanering rendeert op korte en langere termijn. 

Vlaanderen beschikt over een reeks bedrijven actief in bodemonderzoek en – sanering die aan de wereldtop staan.  Mee door de uitwerking midden jaren 90 van Vlaamse regelgeving inzake bodemsanering, ontwikkelden zich in onze regio bedrijven die zowel op technologisch, economisch als juridisch vlak topkwaliteit bieden inzake bodemsaneringen.  Echter, niet alleen Vlaanderen weet zich geconfronteerd met grootschalige verontreinigingen van de bodem.  Dit is een fenomeen dat zich over de hele aardbol voordoet.  Onze bedrijven kunnen daar een fundamentele rol in spelen en op deze buitenlandse markten heel wat opdrachten realiseren.  Opdrachten die voor de Vlaamse economie belangrijke gevolgen zullen hebben: extra tewerkstelling, extra omzet en toegevoegde waarde.

Op 23 november komen voor de derde maal alle deskundigen actief in de bodemsaneringssector bij elkaar tijdens het Bodemcongres.  Centraal staat  “over het muurtje kijken”.  Wat kunnen we leren uit buitenlandse initiatieven en wat kunnen wij bieden aan regio’s buiten Vlaanderen?  Uit de praktijk blijkt dat onze Vlaamse bedrijven gemakkelijk hun voet kunnen plaatsen naast hun Nederlandse en Duitse collega’s die momenteel ook actief zijn op de internationale markten.  Vlaamse bedrijven haalden aanzienlijke contracten voor bodemonderzoek én –sanering binnen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Scandinavië, Spanje enz…   Zo werd het terrein waarop verschillende stadions werden ontwikkeld voor de Olympische Spelen in Londen door Vlaamse technologie én bedrijven gesaneerd.   Andere Vlaamse saneerders exploiteren reinigingsinstallaties in het Verenigd Koninkrijk, Taiwan, Roemenië, Italië…  Verontreinigde gronden uit Frankrijk en UK worden hier gezuiverd.  Brownfields in Frankrijk worden ontwikkeld door Vlaamse bedrijven.  Het zijn Vlaamse bedrijven die binnen hun internationale groep als competentiecentrum voor bodemonderzoek fungeren.  Vlaamse technologie en aanpak van onderzoek krijgen opvolging in buitenlandse projecten, tot in Brazilië toe.

Momenteel zijn zo’n 1000 personen actief in de Vlaamse bodemsaneringssector.  Dit aantal kan de komende jaren nog substantieel stijgen.  Technologie is ontwikkeld, projectervaringen zijn er genoeg.  De Vlaamse bodemsaneringssector hoopt dat de Vlaamse regering haar sector uitkiest als een van de speersectoren in het Nieuw Industrieel Beleid.  Niet te vergeten is immers dat naast de grote groeimogelijkheden in de bedrijven zelf, het saneren van gronden in Vlaanderen op zich ook al een motor zal vormen voor verdere ontwikkelingen (bedrijfsterreinen, gronden voor wonen, diensten en recreatie…).    Bodemsanering in Vlaanderen is dan ook een positief verhaal waar op termijn enkel winnaars zijn.  De voltallige bodemsaneringssector komt in Mechelen samen om verder gestalte te geven aan de verdere ontwikkeling van haar bedrijven.  Symbolisch is Technopolis als ontmoetingsplaats gekozen, refererend naar het innovatie aspect van de sector.

Meer info bij werner.annaert@febem-fege.be en 0476/90.76.28 en Jochen Desmedt (jochen@umio.be,  0474/91.49.97)