Wijziging VLAREBO/VLAREM betreffende groeves en graverijen gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 24 november 2011 werd de wijziging van het Vlarebo en Vlarem m.b.t. de groeves en graverijen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2012. Hierdoor worden groeves en graverijen met een opvulverplichting (rubriek 60 van Vlarem I), gelegen in natuur- of landbouwgebied, ingedeeld in bestemmingstype III. Dit is van belang bij de opmaak van de 'Studie Ontvangende Groeve'.

Samenvatting 
Groeves en graverijen kunnen via de 'Studie Ontvangende Groeve' soms soepelere acceptatienormen bekomen voor de opvulling. Tot voor kort stelde de regelgeving dat deze afwijking maximaal 80% van de betreffende bodemsaneringsnorm mocht bedragen.

De wijziging houdt in dat groeves en graverijen gelegen in natuur- en landbouwgebied - volgens de lijst in bijlage IV van het Vlarebo - ingedeeld worden in bestemmingstype III*. Daardoor worden de maximale acceptatievoorwaarden voor opvulling opgetrokken tot 80% van de bodemsaneringsnormen voor BT III. Deze versoepeling geldt niet voor de bovenlaag (1,5 à 2 m-mv) van de opvulling.
Het is belangrijk om te benadrukken dat de eigenlijke inkleuring volgens de gewestplannen NIET wijzigt.

Studie Ontvangende Groeve blijft verplicht
Deze versoepeling wordt niet automatisch toegestaan: aan de hand van de 'Studie Ontvangende Groeve' moet nog steeds worden aangetoond dat een verhoging van de acceptatienormen (t.o.v. waarde vrij gebruik) geen risico's met zich meebrengt. Bovendien is ook een wijziging van de milieuvergunning vereist. De procedure voor de opmaak van de 'Studie Ontvangende Groeve' wordt op dit moment herwerkt.

In bijlage vindt u een uittreksel van het Staatsblad.

* Met uitzondering van de groeves en graverijen gelegen in waterwingebied of een beschermingszone (type I, II en III).

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Elisa Vermeulen
Grondbank vzw
elisa.vermeulen@grondbank.be
02 545 58 83

1-Uittreksel_Staatsblad_24_nov_2011.pdf

 

Wijziging VLAREBO/VLAREM betreffende groeves en graverijen gepubliceerd in Belgisch Staatsblad