Code van Goede Praktijk voor Tussentijdse Opslagplaatsen

OVAM heeft zopas de nieuwe code van goede praktijk voor tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem gepubliceerd.

Deze code van goede praktijk bevat een aantal aanbevelingen die complementair zijn aan de verplichtingen die opgenomen zijn in de milieuvergunning van tussentijdse opslagplaatsen. Zo worden o.a. een aantal richtlijnen m.b.t. de registratie, inkeuring, opslag en bewerking (zeven, bekalking,...) van partijen toegelicht. Ook worden een aantal maatregelen ter voorkoming van emissies van vluchtige componenten en stof besproken.

U vindt de code van goede praktijk in bijlage.

Vragen? Neem gerust contact op met Kathleen Wielant, verantwoordelijke TOP/CGR
kathleen.wielant@grondbank.be, 02 545 58 81 c

1-Code_van_goede_praktijk_voor_TOPs.pdf

 

Code van Goede Praktijk voor Tussentijdse Opslagplaatsen