workshop asbest in bodem voor erkende bodemsaneringsdeskundigen

In januari-februari 2012 organiseert Grondbank – in samenwerking met de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) – een reeks van infosessies rond de asbestproblematiek in bodem. Deze infosessie richt zich tot erkende bodemsaneringsdeskundigen. De sessie gaat door in Kortrijk, Hasselt en Brussel.

Na een korte inleiding over het wetgevend kader komt asbestherkenning en de bemonsteringsprocedures volgens de NEN 5707 aan bod. Voor dit deel nodigen wij Oranjewoud uit. Oranjewoud heeft als milieuadviesbureau de NEN5707 vormgegeven en is dus zeker goed geplaatst om deze materie toe te lichten.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de interpretatie van de resultaten en de gebruiksmogelijkheden in het kader van grondverzet. Tenslotte komen ook de procedures voor oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken aan bod. Dit tweede luik wordt gebracht door sprekers van VEB en Grondbank.

Programma:
13u – 13u30 Onthaal
13u30 – 17u
- Inleiding: overzicht wetgevend kader (Elisa Vermeulen, Grondbank)
- Asbestherkenning en –bemonstering. NEN5707 in de praktijk (Martijn Elings, Oranjewoud)
- Grondverzet – plan van aanpak en gebruiksmogelijkheden (Elisa Vermeulen, Grondbank)
- Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek -  Protocol voor oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek naar asbestverontreiniging  (VEB)

Achteraf kan er rustig nagepraat worden tijdens de drink.

Waar en wanneer ?
24/01 Confederatie Bouw Limburg | Prins Bisschopssingel 34A | 3500 Hasselt
1/02  Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A | 9500 Kortrijk
8/02  Confederatie Bouw Brussel | Lombardstraat 34-42 | 1000 Brussel

Inschrijven
Inkom : 80 €/persoon BTWe
Inschrijvingsformulier in bijlage.
Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 25 deelnemers per sessie.

Vragen?
Inschrijvingen en praktische info: Chris Wolf - chris.wolf@grondbank.be, tel. 02 545 58 50
Info over inhoud : Elisa Vermeulen - elisa.vermeulen@grondbank.be, tel 02 545 58 83

1-1201-02_Infosessies_asbest.pdf

 

workshop asbest in bodem voor erkende bodemsaneringsdeskundigen