Praktijkgerichte opleidingen - voorjaar 2012 - Sint-Niklaas - Hasselt - Kortrijk - Gent

Ook in 2012 is Cindy Bullens van de Grondbank op bezoek in een aantal lokale afdelingen van de Confederatie Bouw voor een praktijkgerichte opleidingssessie. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de nieuwe aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Waar en wanneer ?
25/01  Confederatie Bouw Waasland | Kleine Laan 29 | 9100 Sint-Niklaas
14/02  Confederatie Bouw | Prins Bisschopssingel 34A | 3500 Hasselt
29/03  Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A | 9500 Kortrijk
22/05  Confederatie Bouw Gent | Tramstraat 59 | 9252 Zwijnaarde

De sessie loopt telkens van 18u30 tot 21u30.

Inschrijvingen: 
In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier voor de 3 locaties in Oost- en West-Vlaanderen. Gelieve dit terug te faxen/e-mailen naar de respectievelijke adressen.
Inschrijven voor de sessie in Hasselt: klik hier

1-Inschrijvingsformulier_Grondverzet_-_uitgegraven_bodem.pdf