Minder Hinder bij infrastructuurwerken : een positief verhaal! - VIK-Huis Wommelgem

Op 14 maart organiseert de werkgroep 'Wegenbouw' van de Vlaamse Ingenieurskamer een info- en debat-avond over Minder Hinder maatregelen bij infrastructuurwerken.

De omgevingsvriendelijke uitvoering van een project is heel belangrijk voor de maatschappelijke acceptatie van infrastructuurwerken. Vandaar dat dit voor de Vlaamse Gemeenschap en inzonderheid voor het Agentschap Wegen en Verkeer, en Aquafin een absolute prioriteit is.

Alle bestaande omzendbrieven met betrekking tot werfsignalisatie en bijhorende voorschriften werden intussen opgenomen in het vernieuwde standaardbestek SB250 v2.2. Wil je weten hoe alles praktisch in zijn werk gaat? Dan mag je dit niet missen!

Eerst zal toelichting worden gegeven bij het plan van aanpak “Minder Hinder op autosnelwegen” (grote werven, voorbereiding, communicatie,…) door Anne-Séverine Poupeleer van het Agentschap Wegen en Verkeer-PCO. Vervolgens zal Dirk Nevelsteen van Aquafin uiteenzetten hoe zij dit, vooral i.v.m. lokale hinder, vertalen in hun bestekken. Tot slot zal Geert Verscheure voorzitter VlaWebo Antwerpen - het standpunt van de aannemers verwoorden, met de nadruk op een positieve ervaring. Tijdens het afsluitend panelgesprek zal er ruime mogelijkheid zijn totdiscussie.

Doelgroep:
Gezien dit thema iedereen die betrokken is bij wegenwerken zal interesseren, worden zowel studieburelen, besturen en aannemers verwacht.

Programma:
•18.00 uur: Ontvangst met broodjes
•18.30 uur: Toelichting door Anne-Séverine Poupeleer (AWV-PCO).
•18.50 uur: Uiteenzetting door Dirk Nevelsteen (Aquafin) i.v.m. concrete uitwerking in hun bestekken.
•19.10 uur: standpunten van de aannemers door Geert Verscheuren (voorzitter VlaWebo Antwerpen)
•19.30 uur: Discussie
•20.30 uur: Netwerkborrel

Inschrijvingen: klik hier

 

Minder Hinder bij infrastructuurwerken : een positief verhaal! - VIK-Huis Wommelgem