Ontwerp Compendium voor Monsterneming en Analyse voor asbestbepaling goedgekeurd

Op 27 januari 2012 werd het ministerieel besluit betreffende het Compendium voor Monsterneming en Analyse - kortweg CMA - in het staatsblad gepubliceerd. Zo worden ook een aantal CMA's met betrekking tot asbest en bodem en puingranulaten goedgekeurd:

CMA 1/A.19 Monsterneming voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten 
CMA 1/A.20 Monsterneming voor bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen (ontwerp)
CMA 2/II/C.2 Bepaling van vezels asbest in gerecycleerde granulaten
CMA 2/II/C.3 Bepaling van vezels - asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen (ontwerp)

Voor de ontwerpversies CMA 1/A.20 en CMA 2/II/C.3 is een testperiode van 1 jaar voorzien. Aan de hand van de ervaringen zal de definitieve versie worden opgemaakt.

Tijdens de infosessies die Grondbank momenteel - in samenwerking met VEB en OVAM - organiseert, komt de ontwerp CMA 1/A.20 reeds uitgebreid aan bod.

Vragen over asbestonderzoek en -analyses ? Neem gerust contact op met Elisa Vermeulen, Verantwoordelijke Cel Ondersteuning, 02 545 58 83, elisa.vermeulen@grondbank.be

1-CMA_2-II-C2[1].pdf

2-CMA_1_A.19[1].pdf

3-ontwerp_CMA_1_A.20[1].pdf

4-ontwerp_CMA_2_II_C.3[1].pdf

 

Ontwerp Compendium voor Monsterneming en Analyse voor asbestbepaling goedgekeurd