100 deelnemers voor Learnshop "Hoe omspringen met niet-genormeerde en vluchtige parameters?" - 14 feb. IFEST

De Learnshop van 14 februari over niet-genormeerde parameters was een succes. Ruim 100 deelnemers - een groot deel  medewerkers van erkende bodemsaneringsdeskundigen - vonden de weg naar de sessie die Grondbank vzw in samenwerking met de VEB en OVAM organiseerde.

Tijdens de Learnshop kregen vooral de vluchtige parameters veel aandacht. De sprekers namen het publiek mee doorheen het volledige traject: van de staalname tot de beoordeling van de analyseresultaten:  

- Hoe neem ik bodemstalen zonder dat de vluchtige parameters vervluchtigen?
- Welke toetsingswaarden gebruik ik om de resultaten te beoordelen i.h.k.v. grondverzet?
- Waar moet ik rekening mee houden om tot correcte toetsingswaarden te komen?

De nadruk lag op het eigenlijke beslissingsproces om toetsingswaarden te bepalen.

De presentaties vindt u in bijlage.

Vragen? neem gerust contact op: elisa.vermeulen@grondbank.be, 02 545 58 83

Elisa Vermeulen
Verantwoordelijke Cel Ondersteuning
Grondbank vzw

1-Niet_genormeerde_en_vluchtige_parameters_-_Grondbank.pdf

2-procedure_CMA1A_1_staalname_bodem_-_OVAM.pdf

3-VEB_Presentatie_toetsingswaarden.pdf

 

100 deelnemers voor Learnshop "Hoe omspringen met niet-genormeerde en vluchtige parameters?" - 14 feb. IFEST