Bioterra NV groepeert 7 vestigingen

Bioterra nv staat bekend als één van de pioniers in grondreiniging. Sinds 1996 heeft Bioterra een belangrijke ervaring opgebouwd in de biologische en fysico-chemische grondreiniging. Tegelijkertijd werden de activiteiten uitgebreid met een breed gamma aan afvalstoffenverwerking.

Als antwoord op de stijgende transportprijzen heeft Bioterra nv sterk ingezet op de geografische spreiding van hun verwerkingsfaciliteiten. Door de recente samensmelting met AWS nv beschikt Bioterra nv vandaag over een dicht netwerk van 7 vestigingen met een brede waaier aan activiteiten, o.a. biologische en fysico-chemische grondreiniging, verwerking van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, behandeling van baggerspecie, opvullen van een groeve met uitgegraven bodem...

Alle tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging zijn gecertificeerd door de Grondbank vzw en erkend door de Minister van Leefmilieu. Een overzicht van de verschillende vestigingen:

 

 

Bioterra Opglabbeek
- Biologische en fysico-chemische grondreiniging
- Tussentijdse opslagplaats
- Verwerking gevaarlijke (incl. asbesthoudende gronden) en niet gevaarlijke afvalstoffen

Bioterra Gent (watergebonden) & Bioterra Sint-Katelijne-Waver
- Biologische grondreiniging, overslag fysisch-chemisch te reinigen gronden en afvalstoffen
- Tussentijdse opslagplaats

Bioterra Sint-Truiden
- Tussentijdse opslagplaats
- Overslag biologisch en fysisch-chemisch te reinigen gronden en afvalstoffen

TOP Meerhout (watergebonden)
- Tussentijdse opslagplaats
- Verwerking ruimings- en baggerspecie (laguneringsveld)
- Overslag van biologisch en fysisch-chemisch te reinigen gronden en afvalstoffen

GRC Site Bornem (watergebonden)
- Tussentijdse opslagplaats
- Biologische en fysisch-chemische grondreiniging
- Verwerking niet gevaarlijke afvalstoffen

Onder afvalstoffen wordt o.a. verstaan grachtenruimnigsmateriaal, veegvuil, kolkenslib, sorteerzeefzand, zandvangerzand, carwashslib,..)

Groeve ARTILAVAL
Deze groeve is vergund volgens rubriek 60 (VLAREM) voor de opvulling met uitgegraven bodem (code 211). 

Bodemsanering – DC On Site Remediation nv
Alle bodemsaneringsactiviteiten van Bioterra nv werden recent samengebracht onder de nieuwe naam DC On Site Remediation NV.  Zij leggen zich toe op zowel eenvoudige als meer complexe saneringen en dit voor private én openbare opdrachtgevers.

Met de volgende technieken biedt DC On Site Remediation nv een oplossing op maat:
• Ontgraven van verontreinigde grond
• Saneringen met onsite grondreiniging
• Zuiveren van grondwater
• In-situ bodemsaneringstechnieken (pump en treat, ISCO, bioremediation, bodemluchtextractie en persluchtinjectie, zuurstof injectie,...

Meer info: www.bioterra.be

 

Bioterra NV groepeert 7 vestigingen