Nieuwe mogelijkheden Grondbank Online

De voorbije jaren heeft de Grondbank veel energie gestoken in haar online toepassing. Opdrachtgevers, erkende bodemsaneringsdeskundigen, aannemers, TOP's, centra voor grondreiniging en afnemers van gronden beschikken vandaag over een specifieke applicatie die werd uitgewerkt op maat van hun noden

De online toepassing voor TOP's en CGR's laat bvb toe om alle partijen - doorheen het traject van aanvoer, indeling in batchen, inkeuring, samenvoeging tot en met de afvoer - op eenvoudige wijze te beheren. Daarbij behoudt u op elk moment het overzicht van al deze handelingen (traceerbaarheid).

Nieuwigheden
Zopas werd de toepassing voor zowel aannemers als TOP/CGR's uitgebreid met nieuwe mogelijkheden:

• Zoekinstrument voor SVA’s (Standaard Verklaring Afnemer) .
Via de online toepassing kan u het overzicht raadplegen van alle SVA's waarvoor u reeds eerder bodembeheerrapporten heeft aangevraagd. Per SVA (eindbestemming/toepassing) kan u alle reeds afgeleverde documenten opnieuw opvragen (grondverzettoelatingen/bodembeheerrapporten).

• Uploaden van technische verslagen/ aanvragen conformverklaring
Aannemers en TOP/CGR's kunnen technische verslagen en/of aanvullingen op eenvoudige wijze digitaal overmaken ter conformverklaring.  

• Time-out termijn aanpassen
Via ‘instellingen’ kan u de gewenste time-out termijn ingeven. Dit bepaalt de tijdsduur voor het beëindigen van een niet-actieve sessie.

Specifiek voor TOP/CGR’s: Grondtransportmelding
• Mogelijkheid om de aanvoer van een nieuwe partij te melden, en dit zowel voor transport naar de eigen vestiging als deze van derden (doorvoer). Deze toepassing laat toe om zowel gekende (met technisch verslag) als ongekende partijen te melden.

Heeft u vragen over de mogelijkheden die onze online toepassing te bieden heeft. Neem gerust contact op met Matthias Segers, matthias.segers@grondbank.be, tel 02 545 59 12.

 

Nieuwe mogelijkheden Grondbank Online