AMACRO NV ontvangt certificaat

Grondbank vzw mocht zopas een nieuw certificaat overhandigen aan AMACRO nv uit Huizingen. AMACRO nv wordt daarmee de 36ste vestiging gecertificeerd door de Grondbank.

De activiteiten van AMACRO nv richten zich zowel op de inzameling, sortering en recyclage van afvalstoffen, als op grondwerken en tussentijdse opslag van uitgegraven bodem. Een overzicht:

 

Grondwerken
Bouwrijp maken van terreinen na afbraak, aanleg parkings, taluds,...

TOP-activiteiten
De site van AMACRO nv is uitgerust voor de opslag van grondoverschotten (met of zonder technisch verslag). De opslag gebeurt volgens de bepalingen van het kwaliteitsreglement van OVAM (4-maandelijkse keuringen) 

Containerverhuur
De volgende afvalstoffen kunnen d.m.v. containers worden opgehaald: grond, stenen, beton en metselwerk, hout, groenafval,...

Afvalsorteerinstallatie
Ferro en non-ferro metalen, kunstoffen, cellenbeton, gemengd bouwafval, bedrijfsaval, autobanden, ... worden in de eigen sorteerinstallatie gescheiden en voorbereid voor recyclage.

Afbraakwerken
Algemene en industriële afbraakwerken, ontmanteling van gebouwen,...

Breefwerf
De door COPRO gekeurde breekwerf levert een heel gamma aan gerecycleerde granulaten en zeefzand.

Betoncentrale
Productie en levering van zand- en funderingsmaterialen, samengesteld met zowel natuurlijke als gerecycleerde granulaten,... De hydraulisch gebonden mengsels zijn BENOR gekeurd. AMACRO is bovendien gecertificeerd volgens TRA 21 (productcertificatie).

Meer info: klik hier

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
vzw Grondbank
02 545 58 81

 

AMACRO NV ontvangt certificaat