VLAREMA goedgekeurd door Vlaamse Regering

OpĀ 17 februari werd het nieuwe VLAREMA (Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 1 juni 2012 zal het VLAREMA van kracht gaan.


Vlarema is het uitvoeringsbesluit dat het nieuwe materialendecreet in de praktijk moet brengen.

De bijlage van het VLAREMA bevat naast de gebruikelijke lijst van afvalstoffen ook een lijst van materialen die gebruikt kunnen worden als grondstof. Het gekende gebruikscertificaat wordt vervangen door de grondstoffenverklaring.

Dit uitvoeringsbesluit is m.a.w. een belangrijke stap in de vertaling van de End Of Waste Criteria naar de praktijk.

In bijlage vindt u het VLAREMA en de bijlagen, alsook het persbericht van OVAM.

1-Persbericht_120219_VLAREMA__goedgekeurd.pdf

2-ovwg120217__VLAREMA.pdf

3-ovwg120217__VLAREMA_bijlagen.pdf

 

VLAREMA goedgekeurd door Vlaamse Regering