ABR ontvangt certificaat voor TOP-activiteiten

De Meuter NV uit Ternat is geen onbekende als het gaat om afbraakwerken, de recyclage van bouwmaterialen en grondwerken. De voorbije jaren werden die activiteiten nog uitgebreid.

Vooreerst was er in 2009 de heropstart van het sorteercentrum De Meuter Recycling in Neder-Over-Heembeek. Daarnaast bouwde ABR (All Belgian Recycling), de vestiging aan de Westvaartdijk 81 te Grimbergen, waar al jaren een breekwerf gevestigd is, bouwde een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem uit. Grondbank vzw overhandigde zopas het nieuwe certificaat.

 

TOP
Op de site in Grimbergen, met een totale oppervlakte van 9 ha groot, is 15000 m² gereserveerd voor de opslag van uitgegraven bodem. De nieuwe hal van 6300 m² zorgt er voor dat puinhoudende gronden steeds droog afgezeefd kunnen worden. 

De aanvoer, behandeling en afvoer van de uitgegraven bodem gebeurt conform de bepalingen van het 'kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem" van de OVAM.

Brede waaier aan activiteiten

1. Afbraakwerken 
Gespecialiseerde teams worden ingezet in ontmantelingswerken, algemene sloopwerken en industriële sloopwerken. Van klein naar groot : van particuliere woningen, bruggen en viaducten, over een torengebouw in de stadskern tot de afbraak van industriële sites.

2. Grondwerken en TOP
Het uitgebreide machinepark wordt ingezet voor o.a. het uitgraven en aanvullen van bouwputten, het bouwrijp maken van terreinen,  bodemsaneringen, enz...   Daarnaast voert De Meuter nv ook specifieke opdrachten uit zoals grondverbeterings- en stabilisatiewerken, aanleg van bermen en nivellerings- en kofferingswerken in de industriebouw.

De TOP (ABR) is het verlengstuk van deze grondverzetsactiviteiten (zie eerder). Buiten de breker en de TOP is er ook een mengcentrale voor magere beton en stabilisé. Zodoende wordt een maximum van bouw- en sloopafval en ontgraven gronden gerecycleerd.

3. Asbestverwijdering
Als specialist in de ontmanteling en afbraak van gebouwen, is De Meuter nv ook uitgerust voor het omgaan met asbesthoudende materialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen, asbesthoudende isolatie,... 

4. Recycling
De breekwerf in Grimbergen verwerkt verschillende stromen aan afbraakmateriaal tot Copro-gekeurde bouwmaterialen: granulaten, gestabiliseerd zand, mager beton,...
De bouwtechnische controles op de gerecycleerde produkten worden uitgevoerd in het eigen labo.

Het sorteercentrum De Meuter Recycling in Neder-Over-Heembeek ontvangt zowel particuliere als professionele klanten, alsook openbare besturen. Tevens wordt vanuit dit centrum een containerdienst georganiseerd. 

Op de beide recyclagecentra kunnen afvalstoffen/gronden en gerecycleerde producten worden gelost en geladen per boot.

Tenslotte beschikt De Meuter nv nog over een veeg- en reinigingsdienst en een snelle interventieservice voor noodgevallen.

Op de foto vlnr:  Gaëtan Fallier, Sven De Meuter, Gaston De Meuter, Kathleen Wielant, Peter Biesemans en Rudy De Doncker

Meer info op www.demeuter.be.   

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
kathleen.wielant@grondbank.be

 

ABR ontvangt certificaat voor TOP-activiteiten