Kolomproef pas vanaf waarde voor vrij gebruik

Vanaf 1 juni 2012 zal het uitvoeren van een kolomproef enkel vereist zijn voor die zware metalen waarvoor de waarde voor vrij gebruik wordt overschreden. Dat is het gevolg van het nieuwe VLAREMA.

Deze wijziging zal ook belangrijke gevolgen hebben voor het grondverzet: de kolomproef kan namelijk ter verificatie worden ingezet indien de schudproef een overschrijding van de norm van bijlage VII vertoont. Indien de waarde voor vrij gebruik voor het betreffende metaal niet wordt overschreden, moet de kolomproef m.a.w. niet meer ingezet worden.

Opdat dit niet in strijd zou zijn met de bepalingen van het VLAREBO en de "standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag", zullen ook hieraan de nodige aanpassingen worden gedaan. Zodoende zal deze werkwijze ook van toepassing zijn op de schudproef (VLAREBO). M.a.w. zal ook de schudproef dan enkel moeten worden uitgevoerd voor die zware metalen waarvoor de waarde voor vrij gebruik wordt overschreden i.p.v. de streefwaarde. 

Verwacht wordt dat dit ook op 1 juni 2012 rond zal zijn. Meer nieuws hierover volgt snel.

Vragen? neem gerust contact met ons op.

Andy Heurckmans
vzw Grondbank
andy.heurckmans@grondbank.be