2 nieuwe wijzigingen in VLAREBO vanaf 1 juni 2012

Op 1 juni 2012 worden een aantal wijzigingen aan het VLAREBO van kracht. Zo worden de voorwaarden voor het uitvoeren van de schudproef aangepast naar analogie van de kolomproef (VLAREMA). Daarnaast worden de normen voor de pH opgenomen in bijlage V. Vorige maand informeerden we u reeds over het schrappen van de norm voor EOX (klik hier).

Schudproef vanaf waarde vrij gebruik
Het uitvoeren van de schudproef is vanaf 1 juni enkel nodig voor die zware metalen waarvoor de waarde vrij gebruik wordt overschreden (in plaats van de streefwaarde).  Dit principe werd voor de kolomproef eerder goedgekeurd in het VLAREMA (van kracht op 1 juni 2012) en zal nu ook parallel worden doorgevoerd in Vlarebo.  

Norm pH opgenomen in bijlage V

Voor uitgegraven bodem met een verhoogde of verlaagde (niet natuurlijke) pH gelden sinds Juni 2008 gebruiksbeperkingen*. Deze gebruiksbeperkingen staan in de 'standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag'. De pH zal vanaf 1 juni als extra parameter worden opgenomen in bijlage V van het Vlarebo (waarde vrij gebruik). Verwacht wordt dat de huidige gebruiksbeperkingen zullen worden opgenomen in de procedure voor de opmaak van de studie ontvangende grond. De pH zal tussen de waarde 3 en 9 dienen te liggen. 

Overgangsperiode 
Vele technische verslagen die nu ingediend worden, zullen pas in uitvoering gaan na juni 2012.  We raden daarom aan om bij de opmaak van het technisch verslag nu reeds rekening te houden met deze wijzigingen.  Zo vermijdt u ook dat het technisch verslag en conformverklaring na aanbesteding nog aangepast moet worden.

Om een vlotte overgang mogelijk te maken, heeft de Grondbank aangedrongen op een overleg tussen de bodembeheerorganisaties, OVAM, VEB (Vereniging voor Erkende Bodemsaneringsdeskundigen) en de TOP’s en CGR’s. Meer nieuws volgt.

* Gebruiksbeperkingen:
(1) gebruik in bestemmingstype I en II indien de ontvangende grond een gelijkaardige pH heeft;
(2) in bestemmingstype III t.e.m. V mits het aanbrengen van een leeflaag of verharding.

Vragen? Contacteer ons gerust.
elisa.vermeulen@grondbank.be of andy.heurckmans@grondbank.be