Vlaamse Regering keurt wijzigingen Vlarebo definitief goed

(Bron : Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 4 mei 2012)

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met de vaststelling van het Vlaams reglement over de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) voor wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem.

Het gaat om de eerder aangekondigde wijzigingen betreffende de schudproef en de opname van de pH als genormeerde parameter in bijlage V (waarde vrij gebruik). We verwijzen hiervoor naar ons nieuwsitem van 23 april: klik hier

Ook genoteerd
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Het gaat onder meer om de gegevens op het certificaat van vernietiging van een voertuig. Er wordt een bijkomende inwerkingtredingsbepaling opgenomen om de gemeenten de nodige tijd te geven zich in regel te stellen met deze bepaling.

Heeft u vragen over de omschakeling op 1 juni 2012? Contacteer ons gerust.
cindy.bullens@grondbank.be, elisa.vermeulen@grondbank.be, andy.heurckmans@grondbank.be

 

 

Vlaamse Regering keurt wijzigingen Vlarebo definitief goed