Standaardprocedures en Codes van Goede Praktijk aangepast

OVAM heeft zopas de standaardprocedure voor opmaak van een technisch verslag, alsook 2 Codes van Goede Praktijk aangepast. Het betreft enkele kleine aanpassingen naar aanleiding van de reeds aangekondigde wijzigingen aan VLAREBO. De gewijzigde documenten vindt u in bijlage, samen met de wijzigingen aan Vlarebo zoals verschenen in het Staatsblad.

Standaardprocedure Opmaak Technisch Verslag:

Schudproef
- paragraaf 4.3 : schudproef slechts relevant voor die zware metalen die de waarde voor vrij gebruik overschrijden. 

EOX
- Paragraaf 4.3 : EOX werd geschrapt als te analyseren paramater voor partijen waarvan de herkomst niet gekend is
- Paragraaf 5.3 werd volledig geschrapt

pH
- Paragraaf 5.4: de gebruiksbeperkingen in verband met de pH werden geschrapt. Zoals aangekondigd is vanaf 1 juni 2012 een studie ontvangende grond vereist voor bodem met een verlaagde pH  (pH<3) ofverhoogde (pH>9).

Bodemverbeterende middelen
- Paragraaf 5.6 (gebruiksvoorwaarden en uitvoeringsbepalingen) werd vereenvoudigd: Een partij moet vóór de toevoeging van bodemverbeterende middelen voldoen aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik.

CvGP Gebruik binnen de Kadastrale Werkzone
CvGP Gebruik binnen de Zone voor Gebruik Ter Plaatse

In beide Codes van Goede Praktijk werden resp. paragraaf 1.2.5 en 1.2.4 vereenvoudigd. Ook hier geldt dat een partij uitgegraven bodem vóór de toevoeging van bodemverbeterende middelen moet voldoen aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik.

Binnenkort worden nog de bijgewerkte standaardprocedures voor de Studie Ontvangende Grond en Studie Ontvangende Groeve verwacht.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Grondbank vzw

1-Standaardprocedure_Opmaak_Technisch_Verslag_V2.0.pdf

2-CvGP_Gebruik_binnen_de_Kadastrale_Werkzone_V2.0.pdf

3-CvGP_Gebruik_binnen_de_zone_voor_gebruik_ter_plaatse_-_V2.0_.pdf

4-Wijziging_VLAREBO_1_juni_2012.pdf