1 juni 2012 : Laat uw technische verslagen tijdig screenen door uw erkende bodemsaneringsdeskundige

Het is zover: op 1 juni gaan de wijzigingen aan Vlarebo van kracht. Dit betekent concreet dat het technisch verslag mogelijk aangepast zal moeten worden.

Deze wijzigingen kunnen impact hebben op de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem, en dit in positieve of negatieve zin. Wacht niet tot het laatste moment en schakel nu uw erkende bodemsanerings-deskundige in om het technisch verslag te laten screenen. Op basis van het advies van de erkende bodemsaneringsdeskundige kan de Grondbank vervolgens de conformverklaring aanpassen.

 

 

Ook voor de opmaak van het bestek is het belangrijk dat de gegevens van het technisch verslag up to date zijn.

Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Het Grondbank -team

 

1 juni 2012 : Laat uw technische verslagen tijdig screenen door uw erkende bodemsaneringsdeskundige