Grondreinigers en tussentijdse opslagplaatsen scoren globaal zeer goed

De voorbije jaren heeft OVAM, in samenwerking met VITO, een reeks controlebezoeken gebracht aan vergunde CGR's en TOP's.

Het doel van deze bezoeken was het controleren van de gehanteerde procedures, werkwijzen en toepassing van de 'goede praktijken', gaande van acceptatie, opslag, reiniging t.e.m. de uitkeuring van grondpartijen.

De belangrijkste conclusie van deze acties was duidelijk: de sector scoort globaal zeer goed voor wat betreft de organisatie en bedrijfsvoering, alsook het werken volgens de Codes van Goede Praktijk en standaardprocedures.
Uiteraard zijn er ook punten die extra aandacht vragen. Het omgaan met asbesthoudende bodem is daar één van.

OVAM gaat verder op de ingeslagen weg en voorziet ook dit jaar nog controlebezoeken.

Al sinds haar oprichting organiseert de Grondbank een periodiek overleg met de sector om samen te werken aan kwaliteitsverbetering en te zoeken naar oplossingen. Bvb. rond asbest heeft de Grondbank recent een aantal initiatieven genomen.

Vragen ? Contacteer ons gerust.
Kathleen Wielant - Verantwoordelijke TOP/CGR - 02/545 58 81 - kathleen.wielant@grondbank.be
Elisa Vermeulen - Cel Ondersteuning - 02/545 58 83 - elisa.vermeulen@grondbank.be

 

Grondreinigers en tussentijdse opslagplaatsen scoren globaal zeer goed