Integrale projectopvolging : een terugblik

Enkele jaren geleden koos de Grondbank voor een systeem van integrale projectopvolging. Concreet betekent dit dat de aflevering van bodembeheerrapporten steeds kadert in tracering van álle grondstromen.

De belangrijkste principes zijn:

- doorgedreven ondersteuning van zowel aannemers als opdrachtgevers bij de opvolging van de grondstromen voor bouw- en infrastructuurprojecten;
- een krachtige online-toepassing, die niet alleen alle administratie tot een minimum herleidt, maar vooral een effectieve opvolgingstool is voor onze aangesloten aannemers, TOP/CGR's en DOP's;
- snelheid en zekerheid: alle transporttoelatingen worden zonder vertraging afgeleverd. Voor elke eindbestemming worden de kritische parameters en voorwaarden gecontroleerd. Zo beschikt de Grondbank over de milieuvergunning van de definitieve opslagplaatsen (DOP's);
- garanties voor een gesloten massabalans. Door de integrale aanpak, waarbij aannemers, tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging samen één keten vormen, worden fouten (en misbruik) voorkomen. De eindgebruiker krijgt hierdoor meer garanties

Tussentijdse opslagplaatsen: doorgedreven aanpak werpt vruchten af
Vandaag zijn 37 gecertificeerde TOP/CGR’s (waarvan er  23 erkend zijn door de minister van Leefmilieu) aangesloten bij de Grondbank. Daarnaast zijn meer dan 100 bedrijven aangesloten als B-TOP. De voorbije jaren heeft Grondbank de ondersteuning en controle van de tussentijdse opslagplaatsen bijgeschaafd en geoptimaliseerd.

Tussentijdse opslagplaatsen zijn een essentieel onderdeel van het volledige traceringssysteem van de Grondbank.  De samenwerking tussen de TOP’s/CGR’s en de Grondbank is er evenzeer op gericht om de grondstromen van de werven nauwer op te volgen. De online-applicatie van de Grondbank, alsook onze uitgebreide databank laat ons toe om telkens de volledige massabalans op te volgen.

De voorbije 3 jaar heeft de Grondbank extra ingezet op haar B-TOP’s, met o.a. een versterking van de ploeg. Vandaag werken Matthias, Steven, Anja en Kathleen met enthousiasme aan een sluitend traceringssysteem. 

In 2011-2012 werden regelmatig ingrijpende maatregelen getroffen bij B-TOP's die het niet te nauw nemen met de regels, zoals het tijdelijk weigeren van alle transportdocumenten, het opleggen van volledige herbemonstering van alle aanwezige partijen tot zelfs een volledige schorsing. 

Met deze aanpak beoogt de Grondbank een globale kwaliteitsverhoging van de sector en werkt ze mee om concurrentievervalsing tegen te gaan.

Andy Heurckmans
Grondbank vzw