Verduidelijkende nota voor bouwkundig bodemgebruik en vormvast product

De Grondbank heeft zopas haar 'verduidelijkende nota voor de lijst bouwkundig bodemgebruik en vormvast product' gefinaliseerd. U vindt deze nota in bijlage.

Deze nota bevat een aantal schematische figuren en/of bijkomende uitleg bij het 'Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst van bouwkundig bodemgebruik van uitgegraven bodem en van de lijst van vormvaste toepassingen van uitgegraven bodem'.   Zo vindt u doorsnedes van o.a. een weg in ophoging, een dijklichaam, enz... 

Het ministerieel besluit bevat geen afzonderlijk artikel over de bouw van kaaimuren. De bouwkundige toepassingen bij werken aan kaaimuren zijn onder te brengen onder diverse artikels. Grondbank organiseerde binnen haar werkgroep 'Cel Aannemers-Bouwheren' een speciaal overleg rond bouwkundig bodemgebruik bij kaaimuren (april 2012). Opdrachtgevers (overheden), gespecialiseerde aannemers en studiebureau's bespraken de verschillende onderdelen van de kaaimuren. Het resultaat van deze bespreking werd besproken met de OVAM en in de nota verwerkt.  

Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Elisa Vermeulen, 02 545 58 83, elisa.vermeulen@grondbank.be.

1-120912_Bouwkundig_bodemgebruik_verduidelijkende_nota.pdf

 

Verduidelijkende nota voor bouwkundig bodemgebruik en vormvast product