Infosessie Erkende Bodemsaneringsdeskundigen - 9 november 2012

Op 9 november organiseert de Grondbank een opleiding voor erkende bodemsaneringsdeskundigen. Deze sessie gaat door in ons kantoor te Brussel, vanaf 13u.

Het programma van deze sessie is breed opgevat.

De opmaak van het technisch verslag vormt de basis voor de grondwerken in vele bouw- en infrastructuurprojecten : studiebureau's gebruiken het technisch verslag bij de opmaak van het bestek, aannemers realiseren de selectieve uitgraving op basis van het zoneringsplan,.... Het technisch verslag drukt m.a.w. een belangrijke stempel op het verloop van het project. Maar ook ná de opmaak van het technisch verslag speelt de erkende bodemsaneringsdeskundige een belangrijke rol, bvb. bij het begeleiden van grondwerken.

De opleiding omvat een (kort) juridisch luik i.v.m. de verantwoordelijkheden van de bodemsaneringsdeskundige doorheen de verschillende fasen van het grondverzet. Vervolgens worden een aantal technische aspecten behandeld. Eerder dan het overlopen van de Standaardprocedures en Codes van Goede Praktijk, wordt gefocust op problemen die zich in de praktijk regelmatig voordoen. Zowel bouw- en infrastructuurprojecten als tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging komen aan bod.

Programma
13u Ontvangst
13u30 Inleiding: juridisch kader
 
De rol en de verantwoordelijkheden van erkende bodemsaneringsdeskundigen ihkv Vlarebo hoofdstuk XIII
14u Technisch luik (1)
Opmaak technisch verslag: historisch onderzoek, bemonsterings-strategieën, afbakenen milieuhygiënische kwaliteiten, uitvoeringsbepalingen, haalbaarheid selectieve uitgraving, geldigheid van het technisch verslag (update),…
Uitvoering grondwerken: begeleiding van de werken, controlestaalname,...
15u30 Pauze
15u45 Technisch luik (2)
Grondverzet vs bodemsanering, asbest, niet-genormeerde parameters, code 011 bij wegen- en rioleringswerken,…
16u45 Technisch luik (3)
TOP’s en CGR’s: periodieke controles op de bemonstering, samengevoegde partijen, controlestaalname,...
17u30 Drink

Praktisch
Waar:
Grondbank vzw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel
Inschrijven: gratis voor aangesloten erkende bodemsaneringsdeskundigen, voorafgaandelijk inschrijven verplicht. Inschrijvingsformulier in bijlage.

Bereikbaarheid:
Met de trein: ons kantoor is op 5 min. loopafstand van het Centraal Station te Brussel.
Met de auto : parkeergelegenheid in de buurt: parking Albertine of Grote Markt

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 9 november!

Andy Heurckmans
vzw Grondbank

1-Inschrijvingsformulier_infosessie_eBSDn_121109_v120921.pdf