Aclagro kiest voor het water - nieuwe kaaimuren voor AGRC en TOP Gent

Aclagro nv maakt zich op voor de toekomst. Om het steeds groter wordende mobiliteitsprobleem de baas te kunnen, koos Aclagro een tijdje terug resoluut voor transport over het water. Zowel het grondreinigingscentrum AGRC als TOP Gent (tussentijdse opslagplaats en de recycling van afbraak- en bouwmaterialen) investeerden in nieuwe laad- en loskades, in samenwerking met Waterwegen & Zeekanaal

Het startschot werd zo'n 2 jaar geleden gegeven: Aclagro sloot een overeenkomst met Waterwegen & Zeekanaal voor de aanleg van een 135-meter lange kade aan de terreinen van het Aclagro Grondreinigingscentrum (AGRC) in Wondelgem. De diepte van 3.5 m aan de kade biedt de mogelijkheid om schepen van het type 5 B te ontvangen.

In de lente van 2012 werd het eerste binnenvaartschip gelost. Het schip was geladen met ca. 1000 ton verontreinigde grond afkomstig van een saneringswerf die door Aclagro in Wallonië werd uitgevoerd. Voor het efficiënt lossen van de lading, ongeveer het equivalent van 35 vrachtwagenritten, werd een speciale overslagkraan ingezet. 

De kade in Wondelgem was slechts een eerste stap. Recent werd er een nieuwe overeenkomst getekend met Waterwegen en Zeekanaal voor de aanleg van een 2e kade aan de terreinen van het recyclagecentrum ARW (TOP Gent), gelegen aan de Ringvaartweg te Wondelgem. Inmiddels zijn de werken aan deze nieuwe 110m lange kade gestart. De ingebruikname ervan is voorzien in de 2e helft van 2013.

Internationalisering en ecologie
De investering in de nieuwe kades is een belangrijke stap in de verdere internationalisering van de activiteiten van Aclagro nv inzake sanering en afbraakwerken. De waterweg laat immers toe om materialen van grotere afstanden aan en af te voeren naar de reinigings- en recyclagecentra van Aclagro. Rendabiliteit en ecologie gaan hierbij hand in hand. 

Meer info : www.aclagro.be

 

Aclagro kiest voor het water - nieuwe kaaimuren voor AGRC en TOP Gent