Opening Masterplan IMOG Moen - officiële inhuldiging laad- en loskade - 5 oktober 2012

Op 5 oktober gaven mevr. Henny De Baets (administrateur-generaal OVAM) en dhr. Jan Balduck
(ondervoorzitter Waterwegen en Zeekanaal nv) het startschot voor het Masterplan Imog Moen. Tegelijkertijd werd ook de nieuwe laad- en loskade ingehuldigd.

Het Masterplan Imog Moen beoogt zowel de uitbreiding van de bestaande activiteiten als de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Deze heroriëntatie past in de IMOG-baseline: "Afval...bron van grondstoffen en energie".

De ambitie van Imog met dit project wordt mooi geïllustreerd door het groot aantal partners. Een kort overzicht:

Indienststelling laad- en loskade
In samenwerking met de nv Waterwegen en Zeekanaal en aannemer Soetaert werd de nieuwe loskade aan het kanaal Bossuit-Kortrijk gebouwd. Diverse materialen zoals houtplaketten, biomassa, onderwaterbodem, granulaten, biomassa, compost, strooizout,... kunnen nu via het water worden aan- en afgevoerd.

Uitbreiding deponie
De bestaande stortplaats (niet-giftig vast en steekvast afval) werd uitgebreid met een nieuwe zone die ontstond na de kleiontginning. De THV Vanheede Landfill Solutions - LAVANO, in samenwerking met het studiebureau Ecorem, stond in voor de inrichting van het nieuwe deel: waterdicht maken van de kleiontginning, continue afvoer van het percolaat naar de waterzuiveringsinstallatie,...

Materialen- en biomassacentrum
In samenwerking met Stadsbader nv werd een nieuwe materialencentrum gebouwd. Hier wordt o.a. houtafval van containerparken opgewerkt tot biomassa voor de opwekking van groene energie. Daarnaast worden ook andere afvalstromen, zoals compost verwerkt en/of opgeslagen.

SEDIVAL-Lagunering onderwaterbodem
In samenwerking met de THV Jan De Nul - Envisan en het studiebureau Ecorem werd de bestaande stortplaats afgewerkt en vervolgens ingericht als behandelingscentrum voor niet-gevaarlijke sedimenten. De naam SEDIVAL staat voor "Valorisatie van Sediment". Na lagunering worden de niet-verontreinigde en ontwaterde materialen zoveel mogelijk hergebruikt als bodem of bouwstof.

Stortplaats wordt bioreactor
Het natuurlijke proces waarbij het organisch materiaal in de stortplaats - in een anaërobe omgeving -  wordt omgezet in energierijk methaangas, wordt bijkomend geactiveerd door de injectie van water. Imog bouwde op die manier - in samenwerking met de THV Jan De Nul - Envisan - Vanheede Landfill Solutions de stortplaats om tot bioreactor. Deze zal naar schatting genoeg electriciteit kunnen opleveren voor zo'n 1.350 gezinnen.

Photovoltaïsche panelen
Samen met het bedrijf Ecostream, plaatste Imog 3.838 zonnepanelen (oppervlakte 1,5 ha), alweer goed voor het electriciteitsverbruik van ca. 208 gezinnen.

Logistieke zone en groenscherm
De logistieke zone die Imog onder begeleiding van het studiebureau Snoeck & Partners uitbouwde is de spil van het totale Masterplan van de site in Moen. In deze zone worden o.a. de containers en voertuigen ondergebracht.
De barrière tussen de terreinen van Imog en de buren bestaat uit een nieuw aangelegde groenzone, met o.a. streekeigen bomen en struiken. Het groenscherm is opgebouwd uit een kleimat, een winterdichte folie, een drainagelaag en een bewortelingslaag.

 

Opening Masterplan IMOG Moen - officiële inhuldiging laad- en loskade - 5 oktober 2012