Asbest in de Brusselse bodem

Asbest in de bodem is uiteraard geen exclusief vlaams probleem. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er normen voor asbest.  De normering voor asbest in Brussel vertoont gelijkenissen met de richtlijnen in Vlaanderen, maar er zijn ook een aantal belangrijke verschillen.

Interventie- en saneringsnormen
Het besluit van de brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen van 17 december 2009 legt de interventienorm voor asbest in de bodem op 100 ppm. De saneringsnorm vastgelegd in dit besluit ligt op 80 ppm.

Anders dan in Vlaanderen wordt daarbij de som genomen van de serpentijnasbestconcentratie en 10 maal de amfiboolasbestconcentratie.

Hergebruik van uitgegraven bodem
De richtlijn 'voorwaarden voor hergebruik van uitgegraven bodem' (*) van 19/01/2012 bepaalt dat:

- algemeen moet worden voldaan aan de saneringsnormen (aanvoer van grond van buiten de werf)
- voor hergebruik van uitgegraven bodem binnen de werf moet voldaan zijn aan 80% van de interventienormen

In beide gevallen ligt de drempel voor asbest dus op 80ppm, ongeacht het hergebruik of aanvoer betreft.

Momenteel werkt het BIM aan een code van goede praktijk voor bemonstering en analyse. Meer nieuws hierover volgt later.

Vragen? neem gerust contact op met Elisa Vermeulen (02 545 58 83) of Andy Heurckmans (02 545 58 52)

(*) meer info over deze richtlijn: klik hier

1-Besluit_171209_Normen(1).pdf

 

Asbest in de Brusselse bodem