Veiligheid bij wegenwerken - 28 november 2012 - VIK-Huis

Hinder en verkeersbelem-meringen zijn onlosmakelijk verbonden aan wegeniswerken. Hierbij is veiligheid van alle betrokken partijen cruciaal. De Expertengroep Wegenbouw van VIK/ie-net organiseert op 28 november een info- en discussieavond rond dit onderwerp.

 

• Waar moet men rekening mee houden met het ontwerp?
• Wat zijn de wettelijke bepalingen?
• Praktijkvoorbeeld van reële situaties
• …

Mevr. Liliane Dolezal en Dhr. ir. André Trouwen - beiden verbonden aan het Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg - en ing. Carl Heyrman Directeur-Generaal van het NAVB maken u alles duidelijk op 28 november e.k. De heer Heyrman zal specifiek het ‘Witboek Wegenwerken’ behandelen.

Programma:

18.00 uur: Ontvangst met broodjes
18.30 uur: Toelichting door Mevr. Liliane Dolezal en Dhr. ir. André Trouwen van het Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg
19.00 uur: Uiteenzetting door Ing. Carl Heyrman Directeur-Generaal van het NAVB
19.30 uur: standpunten van de aannemers
20.00 uur: Discussie
20.30 uur: Netwerkborrel

Praktische info en inschrijving: klik hier

 

Veiligheid bij wegenwerken - 28 november 2012 - VIK-Huis