Praktijkgerichte opleidingen grondverzet - voorjaar 2013 - Sint-Niklaas, Hasselt, Kortrijk, Gent

Een nieuw jaar, en dus een nieuwe reeks opleidingen!

In het voorjaar is Cindy Bullens - verantwoordelijke 'Projecten' binnen de Grondbank - opnieuw te gast in een aantal lokale afdelingen van de Confederatie Bouw voor een praktijkgerichte opleidingssessie.
Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.


 

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Waar en wanneer ?
25/2 Confederatie Bouw Waasland Kleine laan 29 | 9100 Sint-Niklaas
21/3 Confederatie Bouw Limburg Prins Bisschopssingel 34A | 3500 Hasselt
25/4 Confederatie Bouw Kortrijk | Kortrijksestraat 389A | 9500 Kortrijk  
20/6 Confederatie Bouw Gent | Tramstraat 59 | 9252 Zwijnaarde

Inschrijvingen: 
25/2
Sint-Niklaas klik hier
21/3 Hasselt klik hier
25/4 Kortrijk klik hier
20/6 Gent klik hier

 

Praktijkgerichte opleidingen grondverzet - voorjaar 2013 - Sint-Niklaas, Hasselt, Kortrijk, Gent