Seminarie 'Grondverzet bij projectontwikkeling en vervangingsbouw : een integrale aanpak' 17 april ECOnext - LAST CALL

Op 17 april organiseert Grondbank vzw een seminarie op de milieubeurs ECOnext : 'Grondverzet bij projectontwikkeling en vervangingsbouw'. Deze gaat door in hal 3, grote seminarieruimte (Seminar A). Dit seminarie past volledig in het thema 'bodem'* van die voormiddag.

Voor projectontwikkeling en grote projecten met vervangingsbouw vergt het grondverzet extra aandacht.  Vaak zijn er meerdere opdrachtgevers en aannemers (infrastructuur- en bouwwerken) bij betrokken, en worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Duidelijke afspraken tussen alle actoren over de verantwoordelijkheden en taken zijn dus essentieel.  

Rendabiliteit – inschatten risico’s
Bijkomend worden deze projectontwikkelingen steeds vaker gerealiseerd op oude industriële sites binnen de stadskern, met grotere risico’s op verontreiniging.  Grondverzet werd de voorbije jaren toegevoegd aan het lijstje van de kritische parameters die de rendabiliteit van uw project kunnen aantasten.

Grondverzet bij dergelijke projecten vereist dus een integrale aanpak. De Grondbank heeft specifiek voor deze projecten een handleiding opgesteld die u over de typische hindernissen helpt, vanaf het voorbereidend onderzoek, langsheen de opmaak van het bestek, tot aan de oplevering. Tijdens dit seminarie op Econext zal Elisa Vermeulen (Cel Ondersteuning Grondbank vzw) de nieuwe handleiding uitgebreid aan u voorstellen.  Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het gefaseerd bodemonderzoek bij een DBFM-overeenkomst en aandachtspunten bij het afsluiten van het contract (risicoallocatie).

Dhr. Jan Wouters/Rudy Clé behandelen de aanpak van het grondverzet door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonhaven AntwerpenMevr. Mieke Dupont van Van Roey Vastgoed illustreert hoe men als projectontwikkelaar het grondverzet optimaliseert aan de hand van de case Hoedhaarsite in Lokeren.

Programma
11u Handleiding Grondverzet bij projectontwikkeling - mevr. Elisa Vermeulen (Grondbank vzw)
11u45 Visie op grondverzet bij sociale huisvesting - dhr. Jan Wouters/Rudy Clé (Woonhaven Antwerpen)
12u20 Aanpak van de projectontwikkelaar - mevr. Mieke Dupont (Van Roey Vastgoed)

Na afloop is iedereen welkom op de drink.

Inschrijvingen
Inschrijven is gratis. Zie formulier in bijlage. 

Registreren voor ECONEXT
Voor een vlotte toegang tot de beurs, vergeet niet te registreren: rechtstreeks via deze link. Indien u via www.econext.be registreert, gelieve dan code 500 te vermelden.

Bezoek ook onze stand nummer B1002

* De voormiddag van 17 april staat volledig in het teken van 'bodem'. het volledige programma vindt u hier.

1-Uitnodiging_seminarie_ECOnext_130417_v130322.pdf