Nieuw certificatiereglement - TOP's en CGR's

De beide bodembeheerorganisaties, Grondbank en Grondwijzer, hebben zopas besloten om hun certificatiereglement* voor gecertificeerde en erkende tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging bij te sturen. Dit gezamelijk initiatief werd genomen om te vermijden dat TOP's of CGR's, naar aanleiding van een (tijdelijke) schorsing of intrekking van het certificaat, een snelle overstap naar de andere erkende bodembeheerorganisatie zouden maken.

Door deze aanpassing kan een gecertificeerde TOP/CGR pas na 6 maanden (na het opleggen van de sanctie) een nieuwe certificatieprocedure opstarten bij de andere bodembeheerorganisatie. Ook werd afgesproken om in geval van (dreiging tot) schorsing of intrekking van het certificaat de andere bodembeheerorganisatie op de hoogte te brengen.

Deze nieuwe maatregelen geven de bodembeheerorganisaties de mogelijkheid om effectiever op te treden in geval van ernstige tekortkomingen. Tegelijkertijd kunnen correctieve acties ook beter opgevolgd worden.

Het vernieuwde certificatiereglement zal vanaf 1 maart 2013 van kracht zijn. De gecertificeerde TOP's en CGR's zullen hierover binnenkort worden geïnformeerd.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

* Het certificatiereglement beschrijft de contractuele bepalingen tussen de erkende bodembeheerorganisatie en de TOP/CGR en is niet te verwarren met het "Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem", van OVAM.

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
kathleen.wielant@grondbank.be

 

Nieuw certificatiereglement  - TOP's en CGR's