Geluidsarme asfaltverhardingen brengen rust op de N19 - 6 maart Ingenieurshuis Antwerpen

De Expertengroep Wegenbouw van ie-net nodigt u uit op haar nieuwe info- en debatavond. Ditmaal zijn de Geluidsarme asfaltverhardingen aan de beurt.

Europa werkt volop aan de nieuwe richtlijn inzake geluidsbeperking voor wegeninfrastructuur.  Agentschap Wegen en Verkeer bleef alvast niet bij de pakken zitten: in mei 2012 werden proefvakken met nieuwe geluidsarme asfaltmengsels aangelegd op de N19 ter hoogte van Kasterlee. Tijdens deze sessie blikken we terug op het verloop van dit project en de behaalde resultaten.De 3 sprekers belichten de verschillende aspecten, gaande van de opmaak van het bijzonder bestek, de voorbereidende werken en de organisatie van de werken, de uitvoering van de geluidsarme proef- en referentievakken tot en met de uitgevoerde proeven.
 
 
- dhr Eric Vande Kerkhof (Colas) en dhr. Dirk Chistriaensen  (Van Wellen) gaan elk dieper in) hun types van geluidsarme asfalt (technische details, plan van aanpak,…)
- mevr. Barbara Vanhooreweder (AWV) licht de specifieke eisen van het bestek toe en bespreekt de 2 gebruikte gestandaardiseerde meetmethodes: SPB en CPX

Naar goede traditie wordt er ruimte voorzien voor een goed debat. Na de sessie kan er bovendien worden nagepraat bij een frisse pint of frisdrank.

Moderator : Rob Tison van Afdeling Wegen en Verkeer
 
Doelgroep : openbare besturen, studieburelen, aannemers,... 
 
Programma:
• 18.00 uur: Ontvangst met broodjes
• 18.30 uur: Toelichting dhr Eric Vande Kerkhof (Colas)
• 19.00 uur: dhr. Dirk Chistriaensen  (Van Wellen)
• 19.30 uur: mevr. Barbara Vanhooreweder (AWV)
• 20.0 uur: Discussie
• 20.30 uur: Netwerkborrel
 
Inschrijvingen: klik hier 

 

Geluidsarme asfaltverhardingen brengen rust op de N19 - 6 maart Ingenieurshuis Antwerpen