Nulheffing niet-reinigbare grond omgezet in verlaagd tarief

Sinds 1 januari 2013 voor het storten van niet-reinigbare grond, afkomstig van bodemsaneringswerken en grondverzet geen nulheffing meer aangevraagd worden. In de plaats daarvan echter is een verlaagd tarief van 2,2€/ton van toepassing (verlaagd t.o.v. de gebruikelijke heffing van 40€/ton). Net zoals bij de nulheffing kan het verlaagd tarief maar verkregen worden op voorwaarde  dat andere saneringswijzen dan uitgraven en storten onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of zelfs onmogelijk zijn (niet-reinigbaarheid').

Een uitzondering hierop geldt nog voor alle aanvragen die de OVAM tot 31 december 2012 formeel heeft goedgekeurd.

Storten residu's van grondreiniging
Ook is een nieuw heffingstarief van toepassing voor het storten van residu's afkomstig van de grond in daartoe vergunde grondreinigingscentra (slibfractie).  Voor het heffingsjaar 2013 bedraagt dit eveneens 2,2 €/ton, i.p.v. 3€/ton.

In bijlage vindt u de pas verschenen memo van OVAM. U vindt hierin o.a. info over de aanvraag van het verlaagd tarief, alsook extra informatie over andere afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties.

(Bron: website OVAM)

1-ovam130117_Memo-verlaagde_heffing1.pdf

 

Nulheffing niet-reinigbare grond omgezet in verlaagd tarief