21 mei 2013 infosessie 'Asbest onder het wegdek'

Op 21 mei 2013 organiseert de Expertengroep Wegenbouw van ie-net een info- en debatavond rond asbest in de wegenbouw.

Situering
Asbest krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook in de wegen- en rioleringsbouw is asbest geen onbekende meer. Opdrachtgevers, studiebureaus, erkende bodemsaneringsdeskundigen en aannemers zijn zich bewust van deze risico’s en zoeken samen naar manieren om er mee om te gaan.

Tijdens deze info- en debatavond wordt de aanpak vanuit verschillende invalshoeken toegelicht:

- gerecycleerde granulaten
- omgaan met asbestcementen leidingen
- de behandeling van asbesthoudend afval en gecontamineerde bodem komen aan bod.

 

Alvast genoeg stof voor discussie voor tijdens het traditionele debat.

Na een korte inleiding (o.a. normering) door mevr. Elisa Vermeulen belichten 3 sprekers de materie vanuit hun vakgebied: de heer Willy Goossens, voorzitter van de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG), licht de preventieve aanpak van de brekers toe. De heer Jan Lesy (Antea Group) zoomt in op de veiligheidsaspecten op de werf bij het omgaan met asbest(verdachte) materialen. De heer Tom Vermeiren van Sita Remediation behandelt de technische mogelijkheden en limieten van de verwerking van asbestcementafval en met asbest gecontamineerde gronden.

Inleiding en moderator: Elisa Vermeulen Grondbank vzw
 
Doelgroep : Wegenbouwers, aannemers rioolbouw, openbare besturen, studieburelen, erkende bodemsaneringsdeskundigen,... 
 
Programma (voorlopig):
- 18 u: Ontvangst
- 18u30: Inleiding – Elisa Vermeulen (Grondbank)
- 18u40: Preventie : controle van gerecycleerde granulaten  - Willy Goossens (FPRG)
- 19u00u: omgaan met asbest op de werf: veiligheidsaspecten – Jan Lesy (Antea Group)
- 19u30: transport en behandeling van asbesthoudend afval en gecontamineerde bodem
- 20u debat

Na afloop kan u genieten van een frisse pint of frisdrank.

Inschrijvingen: klik hier

 

21 mei 2013 infosessie 'Asbest onder het wegdek'