Sita Remediation 9 jaar gecertificeerd

Het certificaat van Sita Remediation te Grimbergen werd zopas voor de 3de maal verlengd.

Reeds in 2003 - de grondverzetsregeling was nog niet van kracht - ging Sita Remediation een samenwerking met Grondbank vzw aan. Zij ontvingen als eerste CGR een certificaat, waarmee werd bevestigd dat de werking van het centrum voor grondreiniging in overeenstemming was met het kwaliteitsreglement van OVAM.

 

 

Grondreiniging en TOP's
Sita Remediation
is sinds 1996 actief als grondreinigingscentrum (initieel onder de naam WATCO Remediation Services). Zij biedt de hele range van grondreinigingstechnieken aan: biologische, fysico-chemische en via haar Duitse vestiging ook thermische reiniging. Specifiek is Sita Remediation ook vergund voor de behandeling van asbesthoudende gronden.

Daarnaast bouwde Sita Remediation over de jaren een netwerk uit van 5 tussentijdse opslagplaatsen verspreid over heel België*.

Andere stromen
Uitgegraven bodem is slechts één van de stromen die Sita Remediation kan verwerken. U kan ook terecht in één van de 5 vestigingen voor o.a. baggerspecie, schietstandzand, zand uit zandvangers, riool- en rioolkolkenslib, vormgietzand, enz...

Van saneringsprojecten tot Brownfieldontwikkeling
Sita Remediation
staat sinds de jaren '90 ook bekend voor haar bodemsaneringsactiviteiten. De gehanteerde actieve technieken zijn: grondwateronttrekking, bodemluchtextractie, airsparging, het injecteren van zuurstof of een koolstofbron, chemische reductie/oxidatie, enz.   Maar ook isolatie-technieken worden toegepast: funnel & gate, reactieve barriere, inkapseling,...

Sita Remediation neemt in bepaalde gevallen ook de rol van de opdrachtgever op zich en zal in samenwerking met partners zelf terreinen saneren en ontwikkelen, bvb.  brownfieldontwikkeling met een industriële nabestemming.

Bereikbaarheid - water
Alle sites van Sita Remediation liggen naast of in de nabijheid van bevaarbare waterlopen. Een sterke troef in tijden van moeilijke mobiliteit.

op de foto v.l.n.r. : Erik Sweevers, Andy Heurckmans, Sara De Roeck, Kathleen Wielant

* Grimbergen, Antwerpen, Gent, Luik en Auvelais

Meer info: klik hier

Kathleen Wielant
Verantwoordelijke TOP/CGR
Grondbank vzw
02 545 58 81 - kathleen.wielant@grondbank.be

 

Sita Remediation 9 jaar gecertificeerd