European Symposium "Excavated Soil & Construction Waste: from Cradle to Cradle ?" 23 - 24 mei - Parijs

 

 

Is 100% hergebruik van afgegraven bodem en van bouw- en sloopafval haalbaar tegen 2020? Dat is de kernvraag die voorligt op het symposium dat de Vlaamse Confederatie Bouw op 23 en 24 mei organiseert te Parijs in samenwerking met de Fédération Nationale des Travaux Publics.

Het symposium kreeg als titel ‘Bodem en bouwafval: van wieg tot wieg’. Door de Europese kaderrichtlijn afval die aan al de Europese lidstaten voor bouw- en sloopafval 70% hergebruik oplegt, door de almaar beperktere ruimte voor stortplaatsen en de toenemende schaarste aan grondstoffen worden recyclage en hoogwaardig nuttig hergebruik almaar belangrijker.

Eerst zijn er toespraken door Delphine Batho (de Franse minister van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling), Bart Martens (de voorzitter van de milieucommissie van het Vlaams parlement) en Kurt Vandenberghe (de kabinetschef van de Europese commissaris voor Leefmilieu). Vervolgens starten twee parallelle werkgroepen, één rond bodem en één rond bouw- en sloopafval, die telkens de keten volgen van oorsprong (afgraving of sloop) tot verwerking en hergebruik. Op deze sessies komen praktijkgetuigenissen en situatieschetsen uit onder meer Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Duitsland aan bod. Deze werkwijze bevordert de uitwisseling van goede praktijken. Op 24 mei worden de conclusies van de werkgroepen overlopen en is een afsluitend panelgesprek gepland.

De deelname kost 250 euro. Het symposium vindt plaats in het Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri te Parijs.

Meer informatie staat op www.bouclezlaboucle.org. Via deze website kan men zich ook inschrijven.

 

 

European Symposium "Excavated Soil & Construction Waste: from Cradle to Cradle ?" 23 - 24 mei - Parijs