Workshop erkende bodemsaneringsdeskundigen - 18 oktober 2013

Op 18 oktober 2013 organiseert Grondbank vzw, in samenwerking met ORI vzw (brancheorganisatie van advies- en engineeringbureaus), voor de vierde maal een workshop/infosessie voor erkende bodemsaneringsdeskundigen. Het aantal inschrijvingen ligt momenteel op 60 personen. Er kunnen er nog enkel bij.

De sessie bestaat uit 2 luiken:

1. Het ontwerp - volumes en fasering
In het eerste deel wordt aan de hand van concrete cases ingezoomd op de volumeberekening voor de ontgravingen. Daarbij worden zowel een infrastructuur- als bouwproject behandeld. Komen aan bod: rioleringssleuven, huisaansluitingen, de voorbereiding van het baanbed, de realisatie van een bouwput, enz. Ook wordt het onderscheid tussen afbraakwerken (funderingslagen) en grondverzet verduidelijkt. Vervolgens worden de resultaten van het technisch verslag (de afbakening van de verschillende kwaliteiten) vertaald naar het ontwerp. Ook wordt nagegaan in welke mate de fasering van de werken het hergebruik van uitgegraven bodem binnen de werf kan beïnvloeden.

2. Regionale verontreiniging en bodemvreemde materialen
In een tweede deel wordt een overzicht gegevens van de typische regionale verontreinigingen en komen een aantal specifieke bodemvreemde materialen aan bod, zoals mijnsteen en zinkassen. Hoe herkent men deze materialen en welke analyses zijn vereist? Aansluitend wordt ook een stand van zaken van de asbestproblematiek gegeven.

Programma
13u00 onthaal
13u 30 Het ontwerp - volumes en fasering: Technum / Elisa Vermeulen, Grondbank 
15u pauze
15u20 Regionale verontreiniging en Bodemvreemde materialen : Chris Cammaer (ACC Geology) / Elisa Vermeulen, Grondbank vzw 
17u Receptie

Doelgroep
Erkende bodemsaneringsdeskundigen maar ook studiebureaus zijn welkom.
Deze opleiding komt in aanmerking voor de permanente bijscholing van erkende bodemsaneringsdeskundigen volgens art. 53/3 9° van het VLAREL.

Waar?
Deze sessie gaat door in onze kantoren gelegen aan de Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel.

Inschrijving
Inschrijving in gratis* voor aangesloten erkende bodemsaneringsdeskundigen en studiebureaus, 75€ BTWe voor niet-aangeslotenen.
In bijlage vindt u het inschrijvingsformulier

1-Uitnodiging_workshop_eBSDn_131018_v130627.pdf