Tijdelijke werfwegen en aanvullingen

Het tijdelijk gebruik van gerecycleerde granulaten (variërend van sorteerzeefzand tot menggranulaat) om de werven berijdbaar/toegankelijk te houden, is een gangbare praktijk. Zeker bij slechte weersomstandigheden worden deze materialen ingezet om vrachtwagens of andere materieel op een veilige manier op en van de werf te laten rijden.

Ook wordt bvb sorteerzeefzand of brekerzeefzand soms ingezet voor de tijdelijke ondersteuning van steile taluds (stabiliteit).

 

 

Eenheidsreglement
Het gaat in deze gevallen om een (tijdelijk) gebruik van (secundaire) grondstoffen als bouwstof(*). Bouwstoffen kunnen enkel in een werk (**) gebruikt worden dat duidelijk te onderscheiden is van de bodem. Gerecycleerde granulaten moeten voldoen aan de bepalingen van het eenheidsreglement, zoals voorzien in VLAREMA

Gescheiden afvoeren
Na afloop van de werken dienen deze materialen opnieuw te worden verwijderd. Belangrijk hierbij is dat de bouwstoffen (gerecycleerde granulaten inclusief brekerzeefzanden en sorteerzeefzanden) niet worden gemengd met de onderliggende uitgegraven bodem. Enerzijds om de onderliggende bodem - die mogelijk in aanmerking komt voor vrij gebruik - niet te verontreinigen. Anderzijds mogen gerecycleerde granulaten niet worden gecontamineerd met uitgegraven bodem.

Om dit te vermijden is het belangrijk dat de verschillende (onder)aannemers elkaar inlichten over (tijdelijk) gebruikte secundaire grondstoffen. Zeker in geval van brekerzeefzand en sorteerzeefzand is dit essentieel, omdat deze eventueel verward zouden kunnen worden met de bodem zoals bemonsterd in het technisch verslag.

(*) In principe kunnen brekerzeefzand en sorteerzeefzand ook in aanmerking komen voor gebruik als bodem, maar dan moet aangetoond worden dat ze voldoen aan artikel 2.3.3.1 van VLAREMA en dus voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van VLAREBO.
(**) waterwerk, dijklichaam, wegenbouwkundig werk, bouwwerk of bouwkundig grondwerk (zie aanvullend ook de lijst in bijlage)

 

1-110216_Lijst_gebruik_als_bouwstof.pdf

 

Tijdelijke werfwegen en aanvullingen