Asbest: nultolerantie van 100mg/kg ds voor elke type gebruik

Zopas kregen wij het bericht van OVAM dat de huidige richtlijnen in verband met asbest in uitgegraven bodem werden bijgestuurd. 

Tot vandaag werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebruiksmogelijkheden: gebruik als bodem binnen en buiten de kadastrale werkzone en bouwkundig bodemgebruik/vormvast product. Voor gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone werd bovendien een risico-gebaseerde benadering toegestaan.

Deze richtlijnen zijn niet meer van toepassing.

 

 

Nieuwe richtlijn: geen asbestvezels  = 100 mg/kg ds (gewogen)

Er werd beslist om enerzijds geen onderscheid meer te maken tussen het gebruik als bodem en bouwkundig bodemgebruik/vormvast product en anderzijds om voor al deze toepassingen een nultolerantie in te voeren. Omdat echter het hanteren van een echte nulnorm in de praktijk niet haalbaar is (nauwkeurigheid van de meetmethoden), werd beslist om de nultolerantie over de hele lijn te vervangen door de maximale (gewogen) grens- of toetsingswaarde van 100 mg/kg ds.  

Deze nieuwe richtlijn geldt dus voor elk type gebruik van uitgegraven bodem.

De volledige memo van OVAM vindt u in bijlage.

1-Memo_asbest_in_uitgegraven_bodem_-_OVAM_23_juli_2013_(2).pdf

 

Asbest:  nultolerantie van 100mg/kg ds voor elke type gebruik