Bodemdecreet principieel gewijzigd

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Bodemdecreet. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet is het resultaat van een wetsevaluatie na vijf jaar praktijkervaring met de nieuwe bodemregelgeving. Op basis van de bevindingen van de OVAM en een bevraging van de relevante actoren in het bodembeleid werden de hiaten, knelpunten en verbetertrajecten in de bestaande regelgeving geïdentificeerd en opgelijst, en werden voorstellen tot oplossing uitgewerkt om de kwaliteit van de bodemregelgeving verder te waarborgen en de wetgeving ter zake te vereenvoudigen en te verminderen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen van de MiNa-raad en de SERV.

(Bron: OVAM)

Grondverzet

Met de voorziene wijziging van het bodemdecreet is o.a. een nieuwe stap gezet in de richting van  de duurzame inzet van uitgegraven bodem als alternatief voor primaire delfstoffen. De praktische regeling zal in de toekomst in het Vlarebo worden uitgewerkt. De toekomstige aanpak zal er op gericht zijn om de hoogwaardige inzet van uitgegraven bodem te stimuleren.

Meer nieuws volgt later.