Nieuwe datum: Teerhoudende asfalt : hergebruiken of behandelen ?

De Expertengroep Wegenbouw organiseert op 6 november 2013 een info- en debatavond rond het hergebruik van teerhoudende asfalt in de wegenbouw. 3 vooraanstaande sprekers gaan, samen met u, in debat over dit boeiend onderwerp.

Na afloop heeft u, tijdens de networking, ruimschoots de tijd om contacten te leggen met de aanwezigen.

SITUERING
Het gebruik van teer in asfalt werd reeds in 1991 verbannen uit het standaardbestek 250. Toch blijft teerhoudende asfalt ons na meer dan 20 jaar achtervolgen. Vandaag worden nog regelmatig teerhoudende asfaltlagen opgebroken bij onderhouds- of vernieuwingswerken.
Teerhoudende asfalt kan in gebonden vorm worden hergebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw, en dit in batchen van minstens 1500 m³. Dit vormt een voordelig alternatief voor het klassieke storten.

Toch bestaan er waardevolle alternatieven om de teerhoudende asfalt definitief uit de keten te halen en de reststoffen opnieuw in te zetten als grondstof. Bij onze noorderburen wordt teerhoudende asfalt thermisch behandeld. De gereinigde granulaten reststoffen worden voor 100% opnieuw ingezet als alternatief voor primaire materialen, o.a. in de wegenbouw.

De Expertengroep Wegenbouw doet voor deze info- en debatavond beroep op 3 deskundigen in deze boeiende materie. Zij overlopen samen met u het juridische kader, de verschillende technische mogelijkheden en het kostenplaatje.

Filip Van De Velde (OVAM) : juridisch kader, tussentijdse opslag, behandeling en verwerking, transport, traceerbaarheid via het eenheidsreglement,… Luc De Bock (OCW): Detectiemethodes, voorafgaandelijk onderzoek, gezondheids- en veiligheidsaspecten,… Ruud Van Pelt (Reko): Thermische reiniging van teerhoudende asfalt in Nederland, de inzet van de gerecycleerde granulaten en reststoffen, kosten/baten,…

PROGRAMMA
•18.00 uur: Ontvangst met broodjes
•18.30 uur: Juridische kader - eenheidsreglement (Filip Vande Velde)
•19.00 uur: Detectie, onderzoek, gezondheids- en veiligheidsaspecten (Luc De Bock)
•19.30 uur: Thermische reiniging en hergebruik in Nederland (Ruud Van Pelt)
•20.00 uur: Debat
•21.00 uur: Einde

Praktische info en inschrijvingen: klik hier

 

Nieuwe datum: Teerhoudende asfalt : hergebruiken of behandelen ?