Praktijkgerichte Opleidingen Grondverzet Sint-Niklaas en Hasselt - najaar 2013

Op respectievelijk 3 en 17 oktober is Cindy Bullens - verantwoordelijke 'Projecten' binnen de Grondbank - te gast in Confederatie Bouw Waasland en Limburg en voor een praktijkgerichte opleidingssessie.
Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Cevora, het vormingscentrum van het aanvullend paritair comité voor bedienden, en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Situering
In deze opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op diverse aspecten van de grondverzetsregeling. De nadruk ligt op de voorbereiding van uw projecten en de dagelijkse praktijk op de werf.

Specifiek komt ook de problematiek van wegen- en rioleringswerken aan bod, alsook de aanpak van de kadastrale werkzones voor bouwprojecten.

Doelgroep
Werfleiders en andere betrokkenen bij grondverzetsprojecten.

Programma
De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de belangrijkste krachtlijnen. Maar vooral wordt er dieper ingegaan op de praktisch aanpak op de werf. Het geheel wordt verduidelijkt a.d.h.v. uitgewerkte voorbeelden.

  • Krijtlijnen van de wetgeving grondverzet
  • Interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring
  • Beheer van transportdocumenten en bodembeheerrapporten
  • Praktische aanpak van wegen- en rioleringswerken 
  • Gebruik van uitgegraven bodem binnen de werf - principes van de kadastrale werkzones
  • Ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie

Waar en wanneer ?
3/10 Confederatie Bouw Waasland | Kleine Baan 29 | 9100 Sint-Niklaas
17/10 Confederatie Bouw Limburg | Prins Bisschopssingel 34A | 3500 Hasselt


Inschrijvingen: 
3/10
klik hier
17/10 klik hier

 

Praktijkgerichte Opleidingen Grondverzet Sint-Niklaas en Hasselt - najaar 2013