Brussels Gewest stapt in Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM)

Vers van de pers: ook het Brussels Gewest kiest resoluut voor de elektronische planaanvraag. Het Belgisch Staatsblad van 3.09.2013 publiceerde een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin de beginselen van een elektronische planaanvraag worden weergegeven.

De datum van inwerkingtreding is nog niet gekend.

Meer informatie over het gebruik van KLIM in Brussel: klik hier 

1-Ordonnantie_BHG_26_07_2013.doc

 

Brussels Gewest stapt in Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM)