Nieuwe Code van Goede Praktijk - Studie van ontvangende groeve en graverij

Zopas publiceerde OVAM de nieuwe Code van Goede Praktijk voor de opmaak van een Studie Ontvangende Groeve en Graverij. Deze code is van toepassing op de opvulling van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, die vergund zijn volgens rubriek 60. Wanneer een groeve of graverij met opvulverplichting uitgegraven bodem wil ontvangen met concentraties hoger dan de waarden voor vrij gebruik, dan moet dit in de milieuvergunning gepreciseerd worden.

Om een dergelijke afwijking te verkrijgen moet er Studie Ontvangende Groeve/Graverij worden uitgevoerd. Daarbij dient te worden aangetoond het gebruik van de uitgegraven bodem geen grondwaterverontreiniging kan veroorzaken en dat de blootstelling aan verontreinigende stoffen geen extra risico's oplevert.

Elisa Vermeulen, verantwoordelijk voor de Cel Ondersteuning van Grondbank, is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vernieuwde code. De eerste bezorgdheid van de Grondbank was dat de acceptatiecriteria van groeves en graverijen zoveel mogelijk worden afgestemd op het bestaande normenkader van de grondverzetsregeling. Op die manier kan een aannemer aan de hand van het technisch verslag makkelijker inschatten of een bepaalde partij naar een groeve/graverij mag worden getransporteerd. Dit is bvb essentieel voor de prijszetting. 

Ook voorziet de nieuwe Code van Goede Praktijk een vereenvoudigde procedure voor gronden die natuurlijk verhoogde concentraties bevatten.  

Indien u vragen heeft over deze nieuwe Code van Goede Praktijk, neem gerust contact op met Elisa Vermeulen. elisa.vermeulen@grondbank.be, 02 545 58 83

De nieuwe Code van Goede Praktijk vindt u in bijlage.

1-CvGP_Studie_ontvangende_groeve_en_graverij_24-09-2013.pdf

 

Nieuwe Code van Goede Praktijk - Studie van ontvangende groeve en graverij